Neurologopeda

Integracja sensoryczna

Terapia ręki

Psychoterapia

Trening umiejętności społecznych

Trening zastępowania agresji

Grupa wsparcia dla rodziców

Funkcjonalna Skala Dojrzałości Społecznej

Warsztaty Czytam i Liczę

Badanie skalą inteligencji Stanford-Binet 5

Test do badania zagrożenia dysleksją

Konsultacja psychologiczna

Konsultacje wychowawcze/rodzicielskie

Diagnoza dysleksji

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

Terapia indywidualna dzieci ze specjalnymi potrzebami

Diagnoza zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych SB6/18