Neurologopeda

Integracja sensoryczna

Terapia ręki

Psychoterapia

Trening umiejętności społecznych

Trening zastępowania agresji

Grupa wsparcia dla rodziców

Fizjoterapia

Warsztaty Czytam i Liczę

Badanie skalą inteligencji stanford-binet 5

Test do badania zagrożenia dysleksją

Konsultacja psychologiczna

Konsultacje wychowawcze/rodzicielskie

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

Terapia indywidualna dzieci ze specjalnymi potrzebami