Półkolonie wspierające rozwój dzieci

Neurologopeda

Integracja sensoryczna

Terapia ręki

Psychoterapia

Trening umiejętności społecznych

Trening zastępowania agresji

Grupa wsparcia dla rodziców

Funkcjonalna Skala Dojrzałości Społecznej

Grupa wsparcia dla rodziców

Funkcjonalna Skala Dojrzałości Społecznej

Warsztaty Czytam i Liczę

Badanie skalą inteligencji Stanford-Binet 5

Test do badania zagrożenia dysleksją

Konsultacja psychologiczna

Konsultacje wychowawcze/rodzicielskie

Diagnoza dysleksji

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

Terapia indywidualna dzieci ze specjalnymi potrzebami