ADI-R

TEST ADI-R- narzędzie wspomagające diagnozę spektrum autyzmu

Zaburzenia ze Spektrum autyzmu wymagają precyzyjnych narzędzi diagnostycznych, które będą dopasowane do indywidualnych potrzeb jednostki. Jednym z takich narzędzi jest Test ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised), uznawany na świecie za złoty standard w
diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu.
ADI-R to wystandaryzowany wywiad kliniczny przeznaczony do diagnozowania dzieci (od 24 miesiąca wieku umysłowego ) oraz dorosłych. W trakcie testu ADI-R , diagnosta zadaje różnorodne pytania, które skupiają się na różnych aspektach zdolności komunikacyjnych , zarówno werbalnych (mowa i słowne interakcje), jak i niewerbalnych (gesty i mimika).
Specjalista pyta również o reakcje dziecka na bodźce słuchowe, dotykowe, kiwanie głową, czy wskazywanie. Wywiad przeprowadzony jest z rodzicem , opiekunem lub nauczycielem osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Trwa od półtorej do trzech godzin). Wyniki tych ocen pozwalają na uzyskanie bardziej kompleksowego obrazu zdolności komunikacyjnych i społecznych dziecka, co stanowi istotny krok w procesie diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu.
ADOS-2 I ADI-R są obecnie najpowszechniej używanymi instrumentami diagnostycznymi, stanowiącymi „złoty standard” diagnozy.