TZA- trening zastępowania agresji

Trening Zastępowania Agresji-ART (tzw. trening zastępowania agresji Goldstein, określany również jako terapia gniewu lub trening kontroli złości), to uznana na całym świecie metoda korygowania agresywnych zachowań, która została opracowana przez prof. Arnolda Goldsteina i jego współpracowników pod koniec lat 70.

Za każdym zachowaniem dziecka, kryje się jakaś potrzeba. Jeżeli dziecko nie radzi sobie z agresją, autoagresją czy gniewem, to znaczy że nie potrafi, nie ma narzędzi i umiejętności, aby w inny sposób osiągnąć swoje cele. Za zachowaniami nieakceptowanymi społecznie kryją się deficyty dotyczące umiejętności kontrolowania swojej impulsywności, umiejętności prospołecznych, niedostateczny rozwój myślenia moralnego, które nie pełni roli korygującej wobec niepoprawnych zachowań. Naszym celem jest pokazanie dziecku, że złość jest ważną i potrzebną emocją, dlatego należy nauczyć się radzenia z nią oraz wyrażania jej w sposób , który nie krzywdzi innych ani siebie.
Nasze zajęcia mają charakter warsztatów, podczas których uczestnika uposaża się w nowe zachowania, będące skutecznymi i alternatywnymi dla zachowań nieakceptowanych społecznie.
TZA składa się z trzech modułów:
  • Trening umiejętności społecznych (podstawowe umiejętności społeczne, zaawansowane umiejętności społeczne, umiejętności radzenia sobie z emocjami, alternatywne umiejętności wobec agresji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, umiejętności planowania).
  • Trening Kontrolowania Złości (poznanie i redukowanie swojej złości, znalezienie najlepszych dla siebie sposobów na opanowanie trudnych emocji i adaptacyjnym radzeniem sobie z agresją.
  • Wnioskowanie Moralne- to forma kształtowania charakteru, rozumienie samego siebie, innych ludzi, otaczającego nas świata. Celem tego modułu jest pokazanie, w jaki sposób dokonywać wyborów w trudnych sytuacjach, które wymagają poświęcenia pewnych wartości dla innych, bez okazywania gniewu.
TZA to terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży które:
  • stosują agresję słowną, fizyczną, psychiczną, autoagresję
  • doświadczają trudności w relacjach społecznych, nie radzą sobie w sytuacjach problemowych i konfliktowych
  • dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera, autyzmu, ADHD
  • dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, reagujących lękiem
Zajęcia odbywają się raz w tygodni, trwają 60 minut. Prowadzone są przez dwóch terapeutów. Na zajęciach wykorzystujemy sytuacje przywołane przez dzieci – prawdziwe lub wymyślone. Uczestnicy mają możliwość przećwiczenia w bezpiecznych warunkach możliwych sposobów radzenia sobie. Dzieci i młodzież uczą się również dostrzegać konsekwencje swoich zachowań (pozytywnych i negatywnych).