Serdecznie zapraszamy rodziców do wzięcia udziału w grupie wsparcia prowadzonej przez pedagoga, certyfikowanego edukatora i promotora zdrowia psychicznego mgr Monikę Modrzejewską – Stefańską.

Celem grupy wsparcia jest psychoedukacja, wymiana doświadczeń oraz informacji w ważnych tematach. Udział w spotkaniach zmniejsza poczucie bezradności wobec swojej sytuacji i problemów dnia codziennego. Pomaga lepiej zrozumieć siebie, może pomóc w motywacji do szukania nowych rozwiązań.

Podczas spotkań realizowane będą również warsztaty tematyczne. Ich szczegółowa tematyka na bieżąco będzie planowana po omówieniu potrzeb zainteresowanych osób. Poniżej przedstawiamy zagadnienia, które mogą być inspiracją do pogłębiania swojej wiedzy i wymiany własnych doświadczeń.

Życie rodziny przy dziecku w spektrum autyzmu

Jakie zmiany zachodzą w rodzinie gdy pojawia się diagnoza autyzmu u dziecka? Przyjrzenie się swojej rodzinie. Na jakim etapie zmian jest moja rodzina? Jak wyglądają relacje pomiędzy poszczególnymi jej członkami? Zweryfikowanie mitów i potocznych przekonań na temat roli matki oraz roli ojca dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.

Komunikacja rodzica z dzieckiem w spektrum autyzmu

Przybliżenie zagadnienia zaburzeń ze spektrum autyzmu i znalezienie odpowiedzi na pytania w jaki sposób funkcjonuje dziecko w środowisku domowym. Jak rozwija się mowa dziecka z autyzmem? W jaki sposób pomóc dziecku komunikować się z otoczeniem i nawiązywać relacje z innymi ludźmi?

Organizacja bodźców zmysłowych u dzieci z autyzmem – sensoryzmy

Określenie czym różni się opieka nad dzieckiem neurotypowym a dzieckiem z zaburzeniami w spektrum. Rola sensoryzmów – zachowań, które są przejawami zaburzeń w odbiorze i przetwarzaniu bodźców ze środowiska.

Rodzaje terapii dzieci z autyzmem

Zapoznanie ze sposobami pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum na różnych etapach jego rozwoju, obszarami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Grupy wsparcia obejmuje spotkania trwające po 1,5 godziny każde.
Grupa ma charakter półotwarty, można wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań.

Kiedy?

WTORKI 18:30-20:00 w dniach :

  • 13 LUTY
  • 12 MARZEC
  • 16 KWIECIEŃ
  • 14 MAJ 2024 r.

Gdzie?

  • Kolegium Świętej Rodziny, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
    ul. Baczyńskiego 9, Łomianki

Jak można zgłosić chęć udziału w grupie?