Oferta poradniCzas trwania/grupaCena
Diagnoza logopedyczna: diagnoza + omówienie60 min.250 zł
Diagnoza miofunkcjonalna:60 min.200 zł
Diagnoza zagrożenia dysleksją(dzieci 3- 6 r. ż.: badanie + omówienie2 x 60 minut350 zł
Diagnoza dysleksji (dzieci 7-15 r.ż) (Bez diagnozy intelektu)60 - 90 min.400 zł
Diagnoza intelektu (od 2- 69 r.ż): Test Inteligencji Stanford-Binet 52 - 4 godziny400 zł
Diagnoza dysleksji (dzieci 7-15 r. ż) + diagnoza intelektu 5 - 6 godzinPROMOCJA
700 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej3 - 4 godziny480 zł
Konsultacja psychologiczna50 min.150 zł
Konsultacja logopedyczna50 min.150 zł
Konsultacja wychowawcza/rodzicielska60 min.150 zł
Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej60 min.150 zł
Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży50 min.130 zł
Terapia logopedyczna30 min.60 zł
45 min.100 zł
60 min. 120 zł
Terapia miofunkcjonalna30 min.60 zł
45 min.100 zł
60 min.120 zł
Terapia neurlogopedyczna30 min. 75 zł
50 min. 140 zł
Terapia logopedyczna metodą krakowską50 min. 140 zł
Psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych60 min. 150 zł
Psychoterapia rodzinna90 min. 230 zł
Psychoterapia par90 min. 230 zł
Terapia integracji sensorycznej50 min. 140 zł
Trening umiejętności społecznych (TUS) 60 min. / Grupa 5 - 8 osób100 zł
Trening Zastępowania agresji(TZA)60 min. / Grupa 6 - 10 osób150 zł
Warsztaty Czytam i Liczę(3-6 r.ż)90 min. / Grupa 6 -8 osób / Wtorki godz. 17.00100 zł
Trening Umiejętności rodzicielskich40 min. - 90 min.200 zł - 400 zł
Coaching40 min. - 90 min. 200 zł - 400 zł
Funkcjonalna Skala Dojrzałości Społecznej120 min.400 zł
Pisemna opinia, ocena funkcjonowania, zalecenia do szkoły lub przedszkola150 zł
Wywiad ADI-R90-180 min.300 zł
Konsultacja AAC60 min.180 zł
Terapia AAC50 min.160 zł
Wydruk i laminacja książki komunikacyjnej użytkownika AACwycena indywidulna