Oferta poradniCzas trwania/grupaCena
DIAGNOZA
Diagnoza logopedyczna60 min.240 zł
Diagnoza zagrożenia dysleksją2×60 min.350 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej3-4 spotkania po 50 min.480 zł
Wstępna diagnoza słuchowa Neuroflow Diagnoza kontrolna100 -120 min.250 zł
KONSULTACJE
Konsultacja pedagogiczna/ psychologiczna/wychowawcza60 min.150 zł
Konsultacja logopedyczna60 min.150 zł
Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej60 min.150 zł
TERAPIA
Terapia psychologiczna dla dzieci50 min.130 zł
Psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych60 min.150 zł
Terapia logopedyczna50 min.120 zł
Terapia logopedyczna metodą krakowską60 min.140 zł
Masaż logopedyczny30 min.70 zł
Terapia pedagogiczna45 min.120 zł
Rewalidacja z oligofrenopedagogiem45 min.120 zł
Terapia integracji sensorycznej50 min.120 zł
Terapia ręki30 min.80 zł
50 min.120 zł
Forbrain20 min.45 zł
Sensomotoryczna Terapia Widzenia (ćwiczenia ortoptyczne)30 min.80 zł
Terapia SI+ Sensomotoryczna Terapia Widzenia50 min.140 zł
Terapia SI + Forbrain50 min.130 zł
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Socjoterapia60 min., grupa 3-10 osób70 zł
Trening Umiejętności Społecznych60 min., grupa 3-8 osób70 zł
Trening Zastępowania Agresji90 min., grupa 6-10 osób110 zł
Trening Umiejętności Rodzicielskich40-90 min.200-400 zł
INNE
Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne50 min., grupa70 zł
Coaching40-90 min.200-400 zł
Mediacje rodzinne i rówieśnicze60-90 min.160-230 zł
Pisemna opinia, zalecenia do szkoły lub przedszkola-100 zł