Terapia indywidualna dzieci ze specjalnymi potrzebami – przeznaczona jest dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, a także z innymi zaburzeniami i dysfunkcjami. Jest to intensywny program terapeutyczny umożliwiający dogłębne poznanie dziecka oraz jego potrzeb i możliwości. Jego atutami są: duży komfort terapii w kontakcie 1:1 oraz możliwość dobrania formy zajęć do aktualnych potrzeb dziecka (zajęcia indywidualne ukierunkowane na całościowy rozwój dziecka lub zajęcia w diadzie, dające dodatkowo możliwość rozwijania komunikacji rówieśniczej oraz stopniowej adaptacji społecznej i odkrywania siebie w kontakcie z innym dzieckiem o podobnych potrzebach). Po każdych zajęciach rodzice mogą spotkać się i porozmawiać z terapeutą. Podczas takiego spotkania rodzice mogą dowiedzieć się jak dziecko funkcjonowało podczas zajęć, a także wymienić się obserwacjami i uwagami.