Logopeda w naszej Poradni pracuje w oparciu o Metodę Krakowską i zajmuje się całościowym wsparciem i stymulacją wszystkich funkcji poznawczych dziecka.
Metoda Krakowska zakłada, że dziecku należy dostarczyć tej wiedzy, która z powodu zaburzeń nie mogła być przez nie samodzielnie zdobyta.

Jednym z głównych elementów terapii M.K. jest Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania, której towarzyszą ćwiczenia w następujących sferach:
– słuchowej,
– wzrokowej,
– funkcji lewej półkuli mózgu,
– systemu językowego,
– pamięci,
– motoryki małej i dużej,
– kategoryzacji i myślenia przyczynowo-skutkowego,
– zachowań społecznych,
– zabawy.

Metoda Krakowska szczególnie polecana jest dla:
– dzieci z zespołem Aspergera,
– dzieci z zespołem Downa,
– dzieci ze spektrum autyzmu,
– dzieci z dysleksją.