Konsultacje rodzicielskie i wychowawcze– konsultacje psychologiczne dla rodziców niemowląt i małych dzieci, którzy poszukują porady wychowawczej lub przeżywają niepokój związany z narodzeniem się i wychowaniem małego dziecka. Konsultacje są formą poradnictwa psychologicznego i wychowawczego, a nie oddziaływaniem terapeutycznym. Na takich konsultacjach można uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej, wypracować wskazówki dotyczące możliwych form działania i rozważyć korzystne dla rodziców i dziecka rozwiązania trudnej sytuacji.

Terapia indywidualna dzieci– przeznaczona jest dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zespołem Aspergera, a także z innymi zaburzeniami i dysfunkcjami. Jest to intensywny program terapeutyczny umożliwiający dogłębne poznanie dziecka oraz jego potrzeb i możliwości. Jego atutami są: duży komfort terapii w kontakcie 1:1 oraz możliwość dobrania formy zajęć do aktualnych potrzeb dziecka (zajęcia indywidualne ukierunkowane na całościowy rozwój dziecka lub zajęcia w diadzie, dające dodatkowo możliwość rozwijania komunikacji rówieśniczej oraz stopniowej adaptacji społecznej i odkrywania siebie w kontakcie z innym dzieckiem o podobnych potrzebach). Po każdych zajęciach rodzice mogą spotkać się i porozmawiać z terapeutą. Podczas takiego spotkania rodzice mogą dowiedzieć się jak dziecko funkcjonowało podczas zajęć, a także wymienić się obserwacjami i uwagami.

Konsultacje psychologiczne– przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą zasiegnąć porady w sprawie rozwoju swojego dziecka.

W ramach konsultacji odbywa się m. in.:

– wywiad z rodzicami na temat przebiegu rozwoju dziecka i niepokojących ich objawów,

– obserwacja dziecka podczas zabawy,

– obserwacja psychologiczna ukierunkowana na ocenę mocnych stron dziecka i deficytów rozwojowych,

– podsumowanie zebranych informacji i przekazanie wniosków rodzicom.

Wsparcie i pomoc psychologiczna osób dorosłych i młodzieży- wsparcie psychologiczne jest krótkoterminową formą pomocy, która obejmuje dzieci lub osoby dorosłe. Zazwyczaj trwa maksymalnie 14 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu, a każde trwa 50 minut. Specjalista zaproponuje tę formę pomocy, jeśli nie cierpisz na zaburzenia psychiczne, ale doświadczasz stresującej sytuacji życiowej, czujesz przeciążenie z powodu zbyt dużej ilości spraw do załatwienia. Znajduje ona również zastosowanie w sytuacji, gdy masz trudności w przystosowaniu się do zmian, np.: narodziny dziecka, straty finansowe. Jeśli cierpisz na zaburzenia psychiczne, to bardziej odpowiednią formą pomocy będzie psychoterapia. Czasami jednak zdarza się, że nie ma od razu miejsca. W tej sytuacji wsparcie psychologiczne pomoże ci, w okresie oczekiwania na leczenie, radzić sobie z napięciem i bieżącymi trudnościami.