PSYCHOLOG
– udziela wsparcia (porady, psychoedukacja) w przypadku okresowych problemów emocjonalnych, stresujących zmian w życiu osobistym i zawodowym lub nagłego pogorszenia nastroju,
– przeprowadza z pacjentem szereg rozmów i testów psychologicznych(jeśli jest taka potrzeba), a następnie może postawić diagnozę i skierować go dalej na psychoterapię lub do lekarza psychiatry.

Oferujemy pomoc osobom, które odczuwają :
– długotrwałe poczucie smutku, drażliwość , łatwość popadania w złość i brak umiejętności radzenia sobie z nią,
– problemy w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z bliskimi,
– przewlekły stres, ciągły stan napięcia czy poczucie lęku,
– długotrwałe poczucie smutku odbierające chęć podejmowania codziennych aktywności,
– nawracające trudności ze snem, koszmary, bezsenność,
– znalezienie się w sytuacji kryzysowej: śmierć lub choroba bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy, doświadczenie napaści lub uczestnictwo w wypadku,
– powracające wspomnienia trudnych sytuacji, doznań, krzywd,
– problemy związane z poczuciem łaknienia,
– trudne do zdiagnozowania problemy ze zdrowiem (objawy psychosomatyczne), np. : przewlekłe lub powracające bóle, problemy gastryczne, skrajnie obniżona odporność.