Adresowana jest do dzieci i młodzieży z problemami adaptacyjnymi, edukacyjnymi i społecznymi, a także trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania czy zaburzeniami emocjonalnymi. Terapia psychologiczna ma określone cele, które są realizowane podczas spotkań. Psycholog pomaga radzić sobie z problemami, z którymi dziecko boryka się na określonym etapie życia. Zapewnia mu niezbędne wsparcie emocjonalne. Pomaga i wspiera:
 • budowanie pewności siebie,
 • budowanie samooceny i poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie kompetencji społecznych,
 • radzenie sobie z emocjami,
 • wspieranie w trudnych doświadczeniach,
 • stymulowanie rozwoju poznawczego i emocjonalnego.
Sytuacje w których warto skonsultować się z psychologiem:
 • agresja i wybuchy złości,
 • napady płaczu,
 • apatia i smutek,
 • wysoka wrażliwość,
 • nieśmiałość utrudniająca kontakty społeczne,
 • wtórne moczenie nocne,
 • rozwój wolniejszy niż u rówieśników,
 • problemy w rodzinie.