Dlaczego warto zrobić badania diagnozy ryzyka dysleksji rozwojowej?
Badanie diagnostyczne określające ryzyko wystąpienia dysleksji dla dzieci od 3 roku życia  jest przesiewowym badaniem mogącym określić sposób funkcjonowania dzieci na trzech głównych obszarach.
Test bada :
– percepcję słuchową,
– percepcję wzrokową
oraz poziom zdolności grafomotorycznych.
Jest to bardzo ważna informacja dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Pozwalająca wcześnie wykryć symptomy późniejszych niepowodzeń szkolnych.
Warto sprawdzić czy nasze dzieci potrzebują takiej wczesnej interwencji terapeutycznej, która może znacząco wpłynąć na przyszłe funkcjonowanie dziecka w szkole.
Wczesne rozpoznanie to szansa na Sukces !
Jeżeli u dziecka obserwujemy:
– problemy z komunikacją, mamy opóźniony rozwój mowy, bądź wady wymowy (dyslalia i alalia )
– zaburzenia w obrębie przetwarzania słuchowego
– problemy z pamięcią robocza, trudności w nauce wierszyków, piosenek, zapamiętywaniem imion
– jeżeli występuje ryzyko dziedziczenia, czyli jeśli rodzice mieli kłopoty, trudności w uczeniu się, lub jest to stwierdzone u starszego rodzeństwa.
Warto sprawdzić i można to ocenić u dzieci już od 3- 6 roku życia.