To spotkania z rodzicami, którzy poszukują porady wychowawczej lub przeżywają niepokój związany z urodzeniem, rozwojem i wychowaniem małego dziecka. Konsultacje są formą poradnictwa psychologicznego i wychowawczego. Na takich konsultacjach można także uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej, wypracować wskazówki dotyczące możliwych form działania i rozważyć korzystne dla rodziców i dzieci rozwiązania trudnej sytuacji. Do takich trudności mogą należeć :
  • dorastanie dziecka,
  • trudności w komunikacji między rodzicami i dzieckiem,
  • niepokój rodziców związany z pogorszeniem się samopoczucia dziecka,
  • podejmowanie przez nie nieadekwatnych do wieku lub destrukcyjnych zachowań,
  • zmiana sytuacji życiowej rodziny (rozwód , zmiana miejsca zamieszkania, śmierć bliskiej osoby).
    Bardzo często rodzice mają wątpliwości, czy stosowane przez nich metody wychowawcze są odpowiednie do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci. Zależy im na bliskiej relacji z dziećmi, niestety niekiedy mierzą się z problemami wychowawczymi i nie wiedzą jakie reakcje z ich strony będą najbardziej adekwatne i wspierające dla dziecka.