Celem konsultacji psychologicznej jest zebranie wywiadu, przyjrzenie się zgłaszanym problemom, zrozumienie sytuacji , ustalenie dalszego postępowania, wybranie najlepszej formy pomocy. Konsultacja trwa od jednego spotkania do kilku. Zdarza się, że propozycję rozwiązania problemu można otrzymać już na pierwszym spotkaniu lub trzeba rozważyć dłuższy proces terapeutyczny.Jesli konsultacja dotyczy dziecka, na pierwszą wizytę przychodzi sam rodzic/rodzice/opiekun/opiekunowie. Następne spotkania są już z samym dzieckiem.