Diagnoza ADOS-2 spektrum autyzmu, zespołu Aspergera dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Diagnoza ADOS-2 pomaga wykryć spektrum autyzmu u dzieci od 12 miesiąca życia, ale także u młodzieży i u dorosłych.

ADOS-2 to profesjonalny, wielowymiarowy test umożliwiający zweryfikowanie, czy u danej osoby występują objawy spektrum autyzmu oraz zespołu Aspergera.
Obecnie określany jako „złoty standard” diagnozy autyzmu na świecie.
Dostarcza informacje pomocne w planowaniu oddziaływań terapeutycznych.
Składa się z pięciu modułów  przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju językowego. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii: język i komunikacja, wzajemność w interakcjach społecznych, zabawa/wyobraźnia, zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania, inne zachowania odbiegające od normy.
Za trafnością polskiej wersji ADOS-2 przemawiają wysokie korelacje wyników z wynikami innych narzędzi do diagnozy autyzmu.
Proces diagnozy zakończony jest wydaniem pisemnej opinii po badaniu.
Diagnoza wykonywana jest przez dwóch badających, podczas dwóch spotkań. Pierwsze spotkanie to wykonanie diagnozy, na kolejnym spotkaniu omawiany jest z rodzicem raport z diagnozy.

Cena 1200 zł.