TUS – trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.

TUS to grupowe zajęcia warsztatowe, których celem jest głównie poprawa umiejętności funkcjonowania społecznego, rozpoznawanie i wyrażanie emocji. Na zajęciach dzieci poznają i ćwiczą zagadnienia z zakresu komunikacji, emocji, zasad i norm społecznych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczymy uważności na emocje własne oraz innych osób, kształtujemy empatię, zrozumienie oraz poprawne reagowanie na różne sytuacje społeczne. Pomagamy dzieciom ustalać własne granice, szanować granice innych, a także dostrzegać związki między przyczyną i skutkiem, aby młody człowiek nauczył się przewidywać następstwa własnego zachowania. Na warsztatach dzieci będą nabywać umiejętności reagowania w sposób adekwatny i akceptowalny społecznie. Dzieci będą uczyć się zawierać przyjaźnie, współpracować w grupie, być asertywnym. Warsztaty dają możliwość nabywania i ćwiczenia umiejętności w bezpiecznym środowisku, pod okiem doświadczonego, certyfikowanego terapeuty.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają 60 minut, metody pracy dobierane są do wieku uczestników, ich możliwości, przejawianych trudności, tak aby jak najszerzej wspierać ich rozwój. Grupy liczą 5-8 osób.

Trening Umiejętności Społecznych ma charakter warsztatów, dzięki którym poprzez pracę własną dzieci aktywizują nowe umiejętności i pomagają kształtować pożądane postawy młodego człowieka.

Dla uzyskania najpełniejszego efektu zajęcia TUS mają również kontynuację w domu, przy współpracy rodziny uczestnika, indywidualnie dopasowaną do potrzeb.

Spotkania prowadzone są przez dwóch certyfikowanych terapeutów.