Michalina Lewicka
Logopeda

Absolwentka trzyletnich studiów logopedii ogólnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie magistrantka studiów logopedycznych na tej samej uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywałam dzięki licznym praktykom w placówkach zarówno szpitalnych, jak i oświatowych, a także poprzez wolontariat logopedyczny w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. Uczestniczyłam również w konferencji „Problematyka karmienia i jedzenia u dzieci – praktyczne podejście interdyscyplinarne”. Ponadto, od 1,5 roku przeprowadzam diagnozę i terapię logopedyczną w dwóch specjalistycznych poradniach. Moja praca w gabinecie opiera się na holistycznym podejściu do pacjenta. W terapii najważniejsze jest dziecko i jego potrzeby.

Prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci i młodzieży z dyslalią, a także z zespołem Downa. Ponadto, posiadam również doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

Kursy:

  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza terapia masaż,
    prowadzący: Katarzyna Gromelska
  • FTM – Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i
    oddychania dzieci od 4 roku życia z dyslalia obwodową), prowadzący: prof. UŚ dr hab.
    Danuta Pluta – Wojciechowska
  • Diagnoza i terapia miofunkcjonalna, prowadzący: Aleksandra Rosińska