Ukończyłam studia na kierunkach psychologia kliniczna i pedagogika resocjalizacyjna. Od blisko dekady pracuję w obszarze pomagania , skupiając się na wsparciu osób doświadczających kryzysów systemu rodzinnego. Moje własne doświadczenia życiowe stały się wyznacznikiem mojej drogi ku sobie. Doświadczenie terapii własnej i pokonanie kryzysów pozwoliły mi obrać najlepszą dla mnie ścieżkę rozwoju, którą idę dalej, towarzysząc innym – już jako terapeuta.
Swoją praktykę prowadzę w nurcie systemowym(Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej) a moją pracę poddaję stałej superwizji. Korzystam również z metod porozumienia bez przemocy oraz psychologii procesu ( ukończyłam roczny kurs Psychologii procesu, który jest we mnie żywy do dzisiaj). Pracując z rodzinami prowadzę indywidualne oraz całościowe wsparcie dla dzieci, nastolatków oraz dorosłych . Wspieram w pojawiających się wyzwaniach rodzicielskich, dbam o relacje interpersonalne członków rodziny. Wspieram pary w kryzysach oraz osoby dorosłe cierpiące somatycznie, poszukujące sensu w życiu, osoby w depresji oraz z zaburzeniami lękowymi.
Rozwijam swoje kompetencje poprzez udział w warsztatach i szkoleniach bliskich obszarowi terapii rodzin oraz metod skutecznego wsparcia rodziców i dzieci.
Do ważniejszych zawodowych doświadczeń zaliczam takie kursy jak:

-Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 4 letnia szkoła psychoterapii systemowej, Warszawa – Poznań (Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej)

-Fundacja Studium Psychologii Procesu, Roczny Kurs psychologii zorientowanej na proces (POP)

Szkolenia:

-„Zachowania trudne – klasyfikacja i przyczyny”.Fundacja Pomoc Autyzm

-„Rozwój komunikacji u osób z ASD” Fundacja Pomoc Autyzm

-„Myślenie obrazami, czyli jak ułatwić dziecku z ASD rozumienie rzeczywistości” Fundacja Pomoc Autyzm

-,,Niezbędnik psychologa dziecięcego,, .Emocje Dziecka ,,Komunikacja z dzieckiem,, Poradnia Psychologiczna Anna Gunia-Malicha

-,,Całościowe Zaburzenia Rozwojowe- Live z ekspertami,,Psychomedic

-,, Porozumiewać się z innymi. Jak to zrobić?,, Poradnia Psychologiczna Anna Gunia-Malicha

-,, Podstawy Analizy Transakcyjnej,, Poradnia Psychologiczna Anna Gunia-Malicha

– ,, Narzędzia komunikacyjne, Asertywność w codziennym życiu,,

– ,,Praca ze sprawcą przemocy domowej w ujęciu systemowym,, prowadzone przez Kris Decreamer

– Konferencja Psychoedukacyjna Psychomedic ,, Zdrowienie w zaburzeniach psychicznych,Mindfulness, Trening interpersonalny, ABC lęku,zespół Aspergera,,

-Międzynarodowe Seminarium Naukowo- Szkoleniowe ,, Trzeba mieć ciało by odnaleźć duszę,,

-Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w ujęciu całościowym – Kurs nadający kompetencje zawodowe oraz tytuł Terapeuty TUS

W pracy z drugim człowiekiem ważne jest dla mnie bycie autentycznym, uważnym terapeutą, stwarzającym bezpieczne warunki do rozwijania relacji terapeutycznej. Zwracam szczególną uwagę na szanowanie granic, dostrzeganie towarzyszących emocji w relacji z samym sobą i drugim człowiekiem. Wspieram klientów w odnajdowaniu i ugruntowywaniu poczucia własnej wartości.

Prywatnie jestem na rodzicielskiej drodze, a towarzyszenie mojemu synkowi w dorastaniu jest dla mnie największym i najpiękniejszym wyzwaniem
***

Prowadzę psychoterapię w nurcie systemowym:

* indywidualną dzieci i młodzieży
* indywidualną dorosłych
* rodzinną
* par i małżeństw