Jestem pedagogiem , neurologopedą  i terapeutką Metody Krakowskiej .

Wykształcenie zdobywałam na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie ,,Bobolanum”,  Następnie ukończyłam Studia Podyplomowe z Logopedii na Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, oraz Studia Podyplomowe z Nerologopedii na tej samej uczelni.
Dodatkowo pogłębiałam swoją wiedzę  kończąc kursy w Centrum Metody Krakowskiej . Między innymi:
–   Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
–  Praca z dzieckiem autystycznym, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
–  Terapia neurobiologiczna
–  Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w przedszkolu
–  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).
Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, dziećmi z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, z afazją. Bardzo cenię sobie doświadczenie i wiedzę jaką zdobyłam dzięki kursom u Pani prof. Jagody Cieszyńskiej. Pracuje Metodą Krakowską, która jest terapia neurobiologiczną stymulująca wszystkie funkcje poznawcze dziecka.
Metoda Krakowska® wychodzi z założenia, że należy dostarczyć dziecku tej wiedzy, która z powodu zaburzeń nie mogła być przez nie samodzielnie zdobyta. Podkreśla wymóg stymulacji rozwoju zdrowego dziecka i jednoczesnego korygowania zaburzeń funkcjonalnych, wrodzonych, genetycznych i nabytych. Swoje założenia opiera na neurobiologicznej tezie, według której zdolność do powstawania nowych synaps nigdy się nie kończy i jest w pełni zależna od konkretnych doświadczeń dostarczanych jednostce. Dziecko uczy się zachowań i ról społecznych przede wszystkim językowo, biorąc czynny udział w interakcjach społecznych, jednak zanim będzie gotowe do przyswajania umiejętności i wiedzy o świecie w grupie rówieśniczej, musi współdziałać indywidualnie z osobą dorosłą.

Jednym z głównych elementów terapii według Metody Krakowskiej® jest Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®, autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej, której towarzyszą ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych w następujących sferach:

 • słuchowej
 • wzrokowej
 • funkcji lewej półkuli mózgu
 • systemu językowego
 • pamięci
 • motoryki małej i dużej
 • kategoryzacji i myślenia przyczynowo-skutkowego
 • zachowań społecznych
 • zabawy

Terapia prowadzona według Metody Krakowskiej® obejmuje następujące elementy:

 • terapię słuchową w oparciu o program „Słucham i uczę się mówić”
 • stymulację naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych oraz Manualnego Torowania Głosek
 • terapię funkcji wzrokowych
 • Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®
 • budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika Wydarzeń
 • diagnozę dominacji stronnej, umożliwiającej wybór dominującej ręki
 • stymulację zabawy
 • stymulację funkcji lewej półkuli mózgu
 • terapię zachowań społecznych
 • stymulację funkcji motorycznych i manualnych
 • stymulację przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych
 • stymulację pamięci
 • ćwiczenia kategoryzacji
 • ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego
 • ćwiczenia myślenia przez analogię

Stosowanie wszystkich wymienionych wyżej elementów terapii daje pełny sukces w osiągnięciu przez dziecko kolejnych etapów rozwoju wszystkich funkcji poznawczych.

Metoda Krakowska® szczególnie polecana jest dzieciom:

 • z zespołem Aspergera
 • z zespołem Downa
 • z alalią
 • afazją dziecięcą
 • zagrożonym autyzmem
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy
 • zagrożonym dysleksją
 • z porażeniem mózgowym
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą 9 dzieci. Moje doświadczenie macierzyństwa daje mi dość dobry obraz, jak przebiegają etapy rozwoju dziecka, co jest norma, a co już powinno zaniepokoić. Mam ogromne doświadczenie, które zdobywałam w ciągu 21 lat bycia mamą. Chętnie dzielę się tym doświadczeniem z innymi i wspieram rodziców w drodze ku dojrzałości ich pociech.