Wykształcenie:

 • mgr psychologii, absolwentka uniwersytetu SWPS w Warszawie
 • mgr wychowania fizycznego, absolwentka AWF w Gdańsku
 • Technik fizjoterapeuta

 

Kursy i szkolenia:

 • Terapia behawioralna- teoria i praktyka
 • Kurs terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży
 • TUS- trening umiejętności społecznych
 • TZA- trening zastępowania agresji
 • Praktyczny trening umiejętności prospołecznych i radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dziecka
 • Praca z młodzieżą z tendencjami do samouszkodzeń i prób samobójczych
 • Depresja u dzieci i młodzieży. Rozpoznanie i pierwsza pomoc.
 • Warsztat „Tryb rodzicielski wpędzający w Poczucie Winy”.
 • Przebodźcowanie. Praca z dzieckiem przestymulowanym i przeciążonym sensorycznie
 • Lęki dziecięce, zapobieganie i narzędzia wsparcia.
 • Wysoko wrażliwe dziecko w grupie.
 • Psychologiczna analiza rysunku.
 • rening regulacji emocji.
 • Bajkoterapia w pracy z grupą.
 • Kreatywne zajęcia rewalidacyjne.
 • Podstawy terapii pozycji oralnej((OPT) Talk tools.
 • Praca nad zachowaniami trudnymi z wykorzystaniem technik Stosowanej Analizy Zachowania.
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.

Metody pracy dobieram indywidualne do każdego dziecka, nastolatka lub osoby dorosłej wg potrzeb i trudności z którymi się zmaga. Zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem i pomocą psychologiczną. W terapii preferuje podejście poznawczo-behawioralne , które opiera się na założeniu, że ludzkie zachowania i emocje zależą od wyuczonego schematu reagowania na otaczający nas świat i sytuacje, które nam się przydarzają. Wspólną cechą wielu problemów emocjonalnych i zaburzeń jest występowanie charakterystycznych elementów: myśl automatycznych, schematów i zniekształceń poznawczych, które pośredniczą w utrwalaniu się specyficznych emocji i wpływają na zachowanie.

Współpracując z dziećmi i nastolatkami widzę dużą potrzebę pracy także z rodzicami, którzy mają duży wpływ na proces terapeutyczny dzieci i młodzieży. Dlatego bardzo ważne są dla mnie spotkania także z rodzicami. Z rodzicami spotykam się regularnie, przy młodszych dzieciach co 1,5 miesiąca, z rodzicami nastolatków co 3 miesiące.

Zajmuję się również konsultacjami wychowawczymi. To spotkania z rodzicami, opiekunami w celu omówienia trudności dotyczących ich dziecka. Mogą nimi być : dorastanie dziecka, trudności w komunikacji miedzy rodzicami i dzieckiem, niepokój rodziców związany z pogorszeniem się samopoczucia dziecka, podejmowanie przez nie nieadekwatnych do wieku lub destrukcyjnych zachowań, zmiana sytuacji życiowej rodziny (rozwód , zmiana miejsca zamieszkania, śmierć bliskiej osoby. Bardzo często rodzice mają wątpliwości, czy stosowane przez nich metody wychowawcze są odpowiednie do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci. Zależy im na bliskiej relacji z dziećmi, niestety niekiedy mierzą się z problemami wychowawczymi i nie wiedzą jakie reakcje z ich strony będą najbardziej adekwatne i wspierające dla dziecka.

Pracuję także z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Prowadzę:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Terapie psychologiczną
 • Konsultacje wychowawcze/rodzicielskie
 • Trening TUS (trening umiejętności społecznych)
 • Trening TUS indywidualny (trening umiejętności społecznych indywidualny prowadzimy wówczas, kiedy dziecko nie jest gotowe dołączyć do grupy i musi przećwiczyć poszczególne umiejętności i zachowania społeczne w parze z terapeutą)
 • Trening TZA

Poddaje się regularnej superwizji.