Jako psychoterapeuta pracuję integrując różne metody terapeutyczne.
Prowadzę psychoterapię par a także indywidualną dorosłych  i młodzieży (od lat 16).
Pomagam osobom, które:
– potrzebują wsparcia w związku z trudną sytuacją życiową,
– stoją u progu ważnej zmiany życiowej,
– mają problem w nawiązywaniu relacji interpersonalnych,
– doświadczają trudności w relacjach z bliskimi,
– odczuwają dolegliwości o podłożu psychosomatycznym,
– doświadczają niezadowolenia z siebie (swojego wyglądu, osiągnięć),
– nie panują nad emocjami, mają trudność z ich wyrażaniem,
– cierpią z powodu zaburzeń nastroju,
– mają problemy z autoagresją,
– czują się nierozumiane przez otoczenie,
– często doświadczają samotności, lęku, smutku,
– doświadczają poczucia bezradności, pustki, braku satysfakcji,
– doświadczają problemów szkolnych lub zawodowych,
– przeżywają stratę bliskiej osoby,
– doświadczają przemocy psychicznej, fizycznej,
W przypadku pacjentów nastoletnich (niepełnoletnich) pierwsza konsultacja odbywa się z rodzicami/opiekunami pacjenta, kolejna z samym pacjentem.

Szkoły/kursy/szkolenia/staże:
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – kierunek Nauki o Rodzinie;
– Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, szkolenie psychoterapeutyczne posiadające akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
– Szkolenie Terapii NEST;
– Staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Klinika Nerwic, zaburzeń osobowości i odżywiania)

Praca:
– Stowarzyszenie  Aslan. Ośrodek Pomocy Psychologicznej Rodzinie (2020- 2023);
– Fundacja Pasja Życia – Poradnia Effatha (2019 – 2023);
– Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży przy Centrum Rodziny w Łomiankach (2022-nadal).