Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – specjalistyczne, kompleksowe działania mające na celu wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka w okresie od urodzenia do 7 roku życia. Pomoc polega na interwencjach terapeutów, którzy posiadają odpowiednie kompetencje do tego, aby ułatwić dziecku z trudnościami osiąganie nowych umiejętności. Są to m.in. psycholog, logopeda, pedagog, terapeuta SI.

Podstawą do objęcia dziecka specjalistyczną opieką w naszej poradni jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia finansowane są ze środków samorządowych, a więc bezpłatne dla Rodziców.