Trening słuchowy Neuroflow®

Słyszenie jest wynikiem tysięcy lat ewolucji ukierunkowanej na uzyskanie informacji o otaczającym nas środowisku i efektywnym komunikowaniu się za pomocą mowy. Ucho ma za zadanie przekazać możliwie pełną informację o otaczającym świecie dźwięków, a zadaniem mózgu jest odpowiednie jej przetworzenie i zinterpretowanie. Możemy więc powiedzieć, żesłyszymy mózgiem, a ucho jest ważną ale tylko częścią układu słuchowego.

Podczas  słyszenia zachodzi wiele złożonych i dynamicznych procesów, których ważnym elementem jest czynnik czasu. Prawidłowa percepcja czasu i kolejności zdarzeń akustycznych jest fundamentem dobrego rozumienia mowy. Sygnały akustyczne po zamianie na impulsy nerwowe są pod różnym kątem analizowane i przetwarzane wośrodkowej części układu słuchowego.

Trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz częste współistniejące z nimi zaburzenia emocjonalne mogą wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym.

Trening słuchowy Neuroflow®  jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, tak aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

Trening przeznaczony jest dla dzieci, które mają trudności:

  • w skupieniu uwagi,
  • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych,
  • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
  • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
  • proszą często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
  • często sprawiają wrażenie nieobecnego,
  • chorowały na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miały przerośnięty migdałek gardłowy.