Jest to intencjonalne stosowanie odpowiednich oddziaływań psychologicznych, których celem jest pomoc i wsparcie w lepszym funkcjonowaniu osoby w jej codziennym życiu, radzenie sobie z trudnościami, zwiększenie skuteczności działania, wspieranie w rozwoju osobistym. Rodzaj terapii dostosowany jest do rodzaju problemu oraz wieku pacjenta.
W terapię dzieci i młodzieży niejednokrotnie włączeni są rodzice lub bliskie osoby, aby rozszerzyć oddziaływania na środowisko rodzinne.