Justyna Wawrzyniak

SPECJALISTA DO SPRAW RODZINY (FAMILIOLOG), PSYCHOTERAPEUTA

Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży (od lat 16) i dorosłych. W swojej pracy integruje podejście humanistyczne z nurtem poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym. Udziela konsultacji psychologicznych. Dba o etykę zawodową oraz stałą superwizję prowadzonych przez nią procesów terapeutycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w obszarze poradnictwa rodzinnego i młodzieżowego, a także w ramach stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Stowarzyszeniu Aslan-Ośrodek Pomocy Psychologicznej Rodzinie.

Oferujemy pomoc osobom, które:

 •  potrzebują wsparcia w związku z trudną sytuacją życiową,
 • stoją u progu ważnej zmiany życiowej,
 • mają problem w nawiązywaniu relacji interpersonalnych,
 • doświadczają trudności w relacjach z bliskimi,
 • odczuwają dolegliwości o podłożu psychosomatycznym,
 • doświadczają niezadowolenia z siebie (swojego wyglądu, osiągnięć),
 • nie panują nad emocjami, mają trudność z ich wyrażaniem,
 • cierpią z powodu zaburzeń nastroju,
 • mają problemy z autoagresją,
 • czują się nierozumiane przez otoczenie,
 • często doświadczają samotności, lęku, smutku,
 • doświadczają poczucia bezradności, pustki, braku satysfakcji,
 • doświadczają problemów szkolnych lub zawodowych,
 • przeżywają stratę bliskiej osoby,
 • doświadczają przemocy psychicznej, fizycznej. 

W przypadku pacjentów nastoletnich (niepełnoletnich) pierwsza konsultacja odbywa się z rodzicami/opiekunami pacjenta, kolejna z samym pacjentem.