– dzieci z zespołem Aspergera,
– dzieci z zespołem Downa,
– dzieci ze spektrum autyzmu,
– dzieci z dysleksją.