Oferta poradni

  Czas trwania/grupa Cena  
  DIAGNOZA
Diagnoza logopedyczna 60 min. 240 zł
Diagnoza zagrożenia dysleksją 2×60 min. 350 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej 3-4 spotkania po 50 min. 480 zł
Wstępna diagnoza słuchowa Neuroflow   Diagnoza kontrolna 100 -120 min.
100 -120 min.
250 zł
250 zł
  KONSULTACJE
Konsultacja pedagogiczna/ psychologiczna/wychowawcza 60 min. 150 zł

Konsultacja logopedyczna

60 min.

150 zł

Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej 60 min. 150 zł
  TERAPIA
Terapia psychologiczna dla dzieci 50 min. 130 zł
Psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych 60 min. 150 zł
Terapia logopedyczna 50 min.   120 zł

Terapia logopedyczna metodą krakowską

60 min.

140 zł

Masaż logopedyczny 30 min. 70 zł
Terapia pedagogiczna 45 min. 120 zł
Rewalidacja z oligofrenopedagogiem 45 min. 120 zł
Terapia integracji sensorycznej 50 min. 120 zł
Terapia ręki 30 min.
50 min.
80 zł
120 zł
Forbrain 20 min. 45 zł
Sensomotoryczna Terapia Widzenia (ćwiczenia ortoptyczne) 30 min. 80 zł
Terapia SI+ Sensomotoryczna Terapia Widzenia 50 min. 140 zł
Terapia SI + Forbrain 50 min. 130 zł
  ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Socjoterapia 60 min., grupa 3-10 osób 70 zł
Trening Umiejętności Społecznych 60 min., grupa 3-8 osób 70 zł
Trening Zastępowania Agresji 90 min., grupa 6-10 osób 110 zł
Trening Umiejętności Rodzicielskich 40-90 min. 200-400 zł
  INNE
Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 50 min., grupa 70 zł
Coaching   40-90 min. 200-400 zł
Mediacje rodzinne i rówieśnicze 60-90 min. 160-230 zł
Pisemna opinia, zalecenia do szkoły lub przedszkola . 100 zł