DIAGNOZA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH I UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH SB6/18

DIAGNOZA ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH I UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH SB6/18

Najnowsza bateria diagnostyczna SB 6-18 jest przełomowym narzędziem do badania przyczyn trudności poznawczych i trudności szkolnych dla dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia. Spełnia ona wszystkie normy psychometryczne. Daje możliwość przebadania dzieci w 8 podstawowych obszarach. Daje to jeszcze szerszy niż  dotychczas obraz z jakimi trudnościami może zmagać się uczeń. Dzięki specjalnym nagraniom jest możliwe sprawdzenie analizy i syntezy słuchowej dziecka zakłócone konkretnym dystaktorem. To daje obraz jak dziecko przetwarza komunikaty słuchowe w warunkach szkolnych (np. w hałasie). Do tej pory nie było takiej możliwości.

Kolejną nowością i rewelacją jest możliwość przeprowadzenia tego badania u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim! Do tej pory orzeczenie o upośledzeniu umysłowym nawet w stopniu lekkim lub na granicy upośledzenia umysłowego wykluczała dzieci z takiego badania.
Przeprowadzone badanie, diagnoza i analiza daje możliwość dostosowania wymagań edukacyjnych do psychofizycznych możliwość ucznia, jak również wyznaczenia zaleceń dla szkoły, jak pomóc dziecku w nauce. Daje wskazówki do stworzenia  indywidualnego planu terapeutycznego. Na podstawie wyników zostaną wygenerowane także  wskazówki dla domu, jak wspierać i pomagać dziecku.